TUYÊN TRUYỀN NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2021

Thứ sáu - 05/11/2021 15:24
“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Đây là Chủ đề của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 được đưa ra tại Kế hoạch số 2491/HD-SGDĐT ngày 26/10/2021 của Sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên.
TUYÊN TRUYỀN NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2021
         Thực hiện Văn bản số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ; Văn bản số 3432/UBND-KGVX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12); Hướng dẫn số 2259/HD - SLĐTBXH ngày 20/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Kế hoạch số 2491/HD-SGDĐT ngày 26/10/2021 của Sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
        Mục đích tuyên truyền nhằm tạo điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
           Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới cùng có vị thế bình đẳng và được tôn trọng như nhau; cùng được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; cùng có cơ hội để tham gia, đóng góp và thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, bình đẳng cho thù lao trong công việc, bình đẳng trong việc hưởng thụ các thành quả, bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội (bình đẳng trong tiếng nói).
         Các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 được hướng dẫn cụ thể tại kế hoạch số 2491/HD-SGDĐT ngày 26/10/2021 của Sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên như sau:
       1. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên phương tiện thông tin của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại ở những vị trí sinh hoạt tập thể của giáo viên và học sinh và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của nhà trường; thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xoá bỏ bất bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng, xã hội.
        2. Tổ chức tìm hiểu “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới”, “Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”; phù hợp với điều kiện và phòng chống dịch Covid -19, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
        3. Tổ chức cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới như: tìm hiểu pháp luật, bài viết tuyên truyền, sáng tác (thơ, văn, chuyện, tranh...), sân khấu hóa tác phẩm liên quan đến chủ đề tháng hành động năm 2021 tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo động lực trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.
         Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó lan toả ra toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
 
image003
        Để đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới chúng ta cần làm tốt các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
2. Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.
3. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.
4. Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.
5. Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
6. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.
8. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
9. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
10. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.
11. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.
12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.
13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.
14. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.
15. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!
16. Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
          Đó là những thông điệp, là phương châm hành động của mỗi chúng ta trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững./.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây