LẤY Ý KIẾN XÉT DANH HIỆU NGƯT

Thứ năm - 26/12/2019 07:58
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo sau đây được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các nhà giáo sau đây được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 3288/ SGDĐT-VP ngày 20/12/2019  về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020.
Đến nay, Hội đồng Thi đua trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã nhận được hồ sơ đề nghị xét, trình Hội đồng các cấp Nhà nước xét, tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 03 cá nhân.
Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 27, danh sách đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được công bố bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của  nhà trường để lấy ý kiến nhân dân.
Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trân trọng giới thiệu danh sách 03 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020 như sau:
1. Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang, Tổ phó tổ Ngữ Văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn;
2. Thạc sĩ  Dương Thị Hồng Gấm, Giáo viên môn Sinh học trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn;
3. Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Tổ trưởng tổ Toán-Tin trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
Tóm tắt các tiêu chuẩn:
1. Nhà giáo Trần Thị Hương Giang,
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 98,6% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 03 lần được tặng bằng khen, trong đó: 01 lần được Liên đoàn Lao động tỉnh  Điện Biên tặng Bằng khen;  02 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 18 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 98% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 80%. Chất lượng thi THPTQG bộ môn Ngữ Văn đạt kết quả cao. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, cụ thể: 95% học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải; Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương) đạt 13 huy chương Đồng trở lên đặc biệt trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn đã có 19 học sinh đạt giải (trong đó có 10 học sinh đạt từ giải Ba trở lên được tính quy đổi thành 10 sáng kiến cấp tỉnh) góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (02 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên giỏi cấp trường). Chủ trì 05 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2004 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm trực tiếp giảng dạy trong ngành giáo dục.
2. Nhà giáo Dương Thị Hồng Gấm,
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 lần được tặng bằng khen, trong đó: 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 17 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 90% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 70%. Chất lượng thi THPTQG  bộ môn Sinh học hàng năm đạt 60% khá, giỏi. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, đã có 167 lượt học sinh đạt giải, nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương) đạt 04 huy chương Bạc; 02 huy chương Đồng;  đặc biệt trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học đã có 13 lượt  học sinh đạt giải góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia  của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải; tham gia cuộc thi thiết kế đồ dung dạy học tự làm đạt giải Nhất; 14 học sinh đạt giải trong cuộc thi Vận dụng kiến thức lien môn giải quyết tình huống thực tiễn. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (02 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên giỏi cấp trường).  Chủ trì 06 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2012 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm trực tiếp giảng dạy  trong ngành giáo dục.
3. Nhà giáo Trần Thị  Thanh Thủy,
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 12 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 lần được tặng bằng khen, trong đó: 01 lần được Liên đoàn Lao động tỉnh  Điện Biên tặng Bằng khen;  02 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 02 lần Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen; 01 lần được Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 16 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 100% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 80%. Chất lượng thi THPTQG bộ môn Toán đạt kết quả cao. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, cụ thể: 90% học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải; Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương); kì thi HOMO, HOMC (Giải toán bằng tiếng Anh) do Hội toán học Hà Nội; kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố (ITOT) đạt 12 giải.  Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn  Toán  đã có 9 học sinh đạt giải góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 05 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Chủ trì 07 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2010 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 16 năm trực tiếp giảng dạy  trong ngành giáo dục.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân, các đơn vị liên quan xin được gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn,  điện thoại 02153833041, email:chuyenlqd.dbp@gmail.com  trước ngày 03 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp.

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây