QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ SỞ

Thứ tư - 16/09/2020 15:35

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 258/QĐ-LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L - CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VT;

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hồng Phong

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-PCCC ngày 16 tháng 9 năm 2020

của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

 

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1

Vũ Hoàng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

2

Lê Thúy Hòa

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó Bí thư Đoàn

3

Lưu văn Tuấn

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Phó chủ tịch công đoàn

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

5

Phạm Thị Hằng Thu

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

6

Phan Thị Hồng Hạnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

7

Phạm Thị Thương Huyền

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

8

Quách Xuân Đồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

9

Trần Trường Sinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

10

Hoàng Văn Cảnh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

11

Vũ Văn Tú

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

12

Lò Thị Chinh

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên thiết bị

13

Nguyễn Thị Hồng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên

14

Nguyễn Giang Thành

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

15

Vũ Mạnh Dương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

16

Nguyễn Văn Huy

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhân viên kỹ thuật

17

Trần Thị Thuận

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

18

Trần Thị Ngọc Hương

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Văn phòng

19

Nguyễn Trọng Hưng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

20

Nguyễn Văn Lực

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bảo vệ

 

(Danh sách gồm 20 người)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây