KH số 245/KH-LQĐ

Thứ năm - 10/09/2020 10:57
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
                     
                           Số: 245  KH/LQĐ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                              
 Điện Biên, ngày 10  tháng 9  năm 2020
 
 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi nghiên cứu  Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông 
Năm học 2020-2021
 

          Căn cứ Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thi nghiên cứu Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và  phổ thông; văn bản số 1769/SGDĐT- GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; Công văn số 527/SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2016 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học;
          Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng  kế hoạch nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 -2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
          1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy và học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực tự nghiên cứu của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
          3. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các trường, địa phương và hội nhập quốc tế.
II. YÊU CẦU
          1. Ban giám hiệu
Lập kế hoạch chi tiết, ra quyết định thành lập Tổ giáo viên hướng dẫn và thẩm định các đề tài NCKH cấp trường , tuyên truyền rộng rãi nội dung mục đích và yêu cầu của cuộc thi đến giáo viên học sinh, phụ huynh học sinh trong toàn trường. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở, Tổ thẩm định cấp trường chọn cử đề tài có chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh, đề xuất tuyên dương, khen thưởng cấp trường.
2.Tổ chuyên môn
Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2020-2021, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của tổ, của trường, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học. (mỗi giáo viên chỉ hướng dẫn 01 đề tài, mỗi tổ đăng ký từ 1-2 đề tài).         3. Giáo viên hướng dẫn
 Giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài, chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, liên hệ với các thế hệ cựu học sinh của nhà trường có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ HS trong công tác nghiên cứu khoa học. Khảo sát thu thập thông tin, số liệu, hình ảnh, video có liên quan để làm minh chứng khoa học; nghiên cứu phân tích các đặc điểm của đề tài: tính mới, sáng tạo, phổ dụng, thiết thực; hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả đề tài hoàn thành báo cáo bằng văn bản, file PowerPoint về kết quả nghiên cứu; tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả nghiên cứu tại vòng thẩm địn cấp trường.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
          1. Đối tượng:  Là học sinh đang học trong trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020 - 2021. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay đồng đội (mỗi đội không quá 2 học sinh).
           2. Nội dung: gồm 22 lĩnh vực nghiên cứu khoa (phụ lục 1 kèm theo).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Triển khai quy chế.
          Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ban hành kế hoạch tổ chức, hướng dẫn quy chế, Điều lệ Cuộc thi, các văn bản liên quan đến các nhóm tham gia.
          Thành lập câu lạc bộ NCKH do thầy Ngô Thanh Dũng làm chủ nhiệm có nhiệm vụ quy tụ các học sinh xuất sắc, có tổ chất và khả năng tạo ra một sân chơi sáng tạo, phát triển phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, có định hướng cụ thể có sự bảo trợ, tư vấn chuyên môn, nguồn tài chính, cơ sở vật chất để phát triển hoạt động.
2. Tổ chức nghiệm thu ý tưởng, và tên đề tài.
          Cuộc thi được tổ chức giữa các cá nhân, nhóm học sinh đến từ các lớp, mỗi tổ chuyên môn chịu  trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu để  tìm ý tưởng, xác định tên đề tài và trong quá trình nghiên cứu, thí nghiệm, thu thập thông tin và viết báo cáo.
Từ kết quả Cuộc thi cấp trường, nhà trường chọn đề tài tập thể, cá nhân có kết quả cao tham gia Hội thi cấp tỉnh. Số lượng đề tài tham gia cấp tỉnh: 06 đề tài
3. Kinh phí hỗ trợ: Giáo viên hướng dẫn cấp trường được hưởng tối đa 10 tiết; Cấp tỉnh tối đa là 20 tiết; cấp quốc gia tối đa là 24 tiết ( theo chế độ tăng giờ)
4. Các mốc thời gian thực hiện
 
STT Thời gian Nội dung Người thực hiện
1. 10/9/2020 Triển khai, phổ biến Kế hoạch Ban giám hiệu
2. 21/9/2020 Đăng ký tên giáo viên và đề tài hướng dẫn Tổ chuyên môn
 
3. 25/9/2020 Nộp danh sách học sinh tham gia nghiên cứu GV hướng dẫn
4. 26/10/2020 Nộp bản nghiên cứu tóm tắt GV hướng dẫn
5 28/10/2020  Chấm thi cấp trường Tổ chấm thi
6. 5/11/2020 Đăng ký hồ sơ dự thi cấp tỉnh (nộp qua phòng GDTrH) Ban tổ chức
 
 
6. Hồ sơ dự thi bao gồm
- Bản đăng kí số lượng dự án, loại dự án và số lượng thí sinh dự thi.
- Hồ sơ dự án đăng ký dự thi và các biểu mẫu (theo mẫu gửi kèm) bao gồm:
+ Phiếu học sinh (phiếu 1A)
+ Phiếu phê duyệt dự án (phiếu 1B)
+Kế hoạch nghiên cứu (kèm theo phiếu 1A)
+ Báo cáo kết quả nghiên cứu
+ Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu.
+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có)
+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có)
+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có)
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi nghiên cứu KHKT trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020-2021.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên hướng dẫn gặp trực tiếp bộ phận phụ trách để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
 
Nơi nhận:
 - BGH;
 - Các tổ chuyên môn;
 - Giáo viên chủ nhiệm;
 - CLB NCKH;
 - Đăng Website,
 - Lưu VP.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
( Đã ký)
 
 
Phạm Hồng Phong
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây