KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Thứ tư - 02/10/2019 09:38
Năm học 2019- 2020 là năm học với chủ đề “Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thay đổi để đón nhận thử thách”. Phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt giáo dục, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động; chuẩn bị và tổ chức thành công Trại hè Hùng vương lần thứ XVI; tích cực chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới.
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;
2. Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
3. Văn bản số 1711/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2019-2020 ;
4. Văn bản số 1710/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019 – 2020;
5. Văn bản số 1754/SGDĐT-KTQLCL ngày 23/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020;
6. Văn bản số 1752/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 20/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và Nghiên cứu khoa học, năm học 2019 – 2020;
7. Văn bản số 1896/SGDĐ-TTTr ngày 9/9/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2019 – 2020;
8. Quyết định số 2891/QĐ-SGDĐT ngày 21/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2019 – 2020;
9. Văn bản số 1774/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 26/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020;
10. Văn bản số 1605/SGDĐT-KHTC ngày 01/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2019 – 2020;
11. Văn bản số 1659/SGDĐT-KHTC ngày 08/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch và tài chính năm học 2019 – 2020;
12. Văn bản số 1764/SGDĐT-GDTX&CN ngày 22/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục tư tưởng chính trị và công tác học sinh, sinh viên, năm học 2019 – 2020;
13.Văn bản số 1788/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 2/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở năm học 2019 – 2020;
14. Hướng dẫn số 1747/HD-SGDĐT ngày 22/8/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức và cán bộ năm học 2019 – 2020;
15. Văn bản số 1743/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019 – 2020;
16. Văn bản số 1827/SGDĐT-TĐKT ngày 29/8/2019 về Hướng công tác thi đua khen thưởng năm học 2019 – 2020;
17. Văn bản số 1796/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 2019 – 2020;
18. Văn bản số 1769/SGDĐT-GDTX&CN ngày 23/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp, hợp tác quốc tế năm học 2019 – 2020;
19. Văn bản số 1831/KH-SGDĐT ngày 29/8/2019 về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020;
Các văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường THPT chuyên.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC
1. Cơ cấu tổ chức
1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 90. Trong đó Giám hiệu 4, giáo viên 73, phục vụ giảng dạy 6, nhân viên 7. So với chỉ tiêu biên chế trường chuyên còn thiếu 15 người, chủ yếu ở các môn Tiếng Anh, Tiếng Trung và văn phòng.
- Chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn trong đó 45 người có trình độ trên chuẩn (58%). Biên chế giáo viên thiếu ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của nhà trường, ngoài ra giáo viên đi công tác nhiều, số giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy các lớp chuyên đặc biệt là chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh, giáo viên bồi dưỡng HSGQG không nhiều; vẫn quá tải ở một số giáo viên dạy chuyên, đặc biệt là môn Tiếng Anh, Tiếng Trung.
- Đảng bộ: có 5 chi bộ với 67 đảng viên.
- Tổ chuyên môn gồm 8 tổ: Tổ Văn, Tổ Toán - Tin, Tổ Vật lý - Công nghệ, Tổ Hóa, Tổ Sinh - TD, Tổ Ngoại ngữ, Tổ Sử - Địa - GDCD, Tổ Văn phòng.
1.2 Học sinh
Tổng số học sinh toàn trường là 975 ở 27 lớp chuyên, 01 lớp không chuyên, trong đó khối 10 mới tuyển có 357 học sinh.
2.  Cơ sở vật chất trường học:
- Nhà trường có các khu riêng biệt: khu nhà điều hành của BGH, khu các phòng học, khu nhà chức năng thí nghiệm thực hành, khu nhà nội trú, căng tin, nhà đa năng, sân chơi. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho việc dạy học một ca, ca chiều dành cho bồi dưỡng các đội tuyển HSG, thể dục, học thêm và tổ chức các hoạt động khác. Thực tế sân chơi, bãi tập rất nhỏ hẹp, chưa có sân vận động, bể bơi, phòng sinh hoạt chuyên đề, phòng cho các câu lạc bộ và phòng làm việc của giáo viên. Trong năm học 2019-2020 nhà trường được đầu tư xây dựng thêm một khu nhà lớp học nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động của nhà trường trong quá trình thi công.
- Thiết bị giáo dục, thiết bị thí nghiệm thực hành được trang bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu dạy chương trình chuyên cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
3. Thuận lợi, khó khăn, thành tích:
3.1. Thuận lợi:
          - Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm đồng thuận của cha mẹ học sinh. Đội ngũ giáo viên trẻ năng động nhiệt tình, được tuyển chọn kỹ lưỡng và phần lớn đã có kinh nghiệm giảng dạy chương trình chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi, phần lớn có chuyên môn vững vàng. Học sinh các lớp chuyên được tuyển chọn có ý thức phấn đấu rèn luyện tốt.
          - Cơ sở vật chất được xây dựng ổn định, các thiết bị dạy và học cơ bản được đầu tư mới, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường. Có nhiều thành tích đã được khẳng định; có sức hút đối với cha mẹ và học sinh toàn tỉnh
3.2. Khó khăn:
          - Có nhiều biến động về đội ngũ, nguồn tuyển giáo viên không đảm bảo, giáo viên mới chuyển từ trường khác về hoặc mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy chương trình chuyên hoặc làm công tác chủ nhiệm. Một số giáo viên đã có biểu hiện thảo mãn với hiện tại nên giảm sút ý thức phấn đấu, đầu tư năng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giảng dạy.
          - Sư đầu tư về tài chính của tỉnh và ngành cho nhà trường không nhiều, đặc biệt kinh phí chi thường xuyên rất hạn chế, gần như không có nguồn chi không thường xuyên, đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn chi chế độ dạy học sinh giỏi các loại hình.
          - Hiện nay Điện Biên là một trong số rất ít các tỉnh chưa có chế độ hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với các hoạt động của trường chuyên, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
3.3. Thành tích năm học trước
      - Về kết quả học tập của học sinh, có 98,23% học sinh đạt học lực Khá Giỏi, tăng 2% so với năm học trước đó, có 99,89% học sinh đạt hạnh kiểm Khá Tốt. Về thi học sinh giỏi, ở cấp tỉnh có 497 lượt học sinh đạt giải, trong đó có 24 giải Nhất, 111 giải Nhì. Ở các kỳ thi cấp quốc gia có 17 học sinh đạt giải các môn văn hóa, 02 học sinh đạt giải cuộc thi học sinh NCKHKT, 30 học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic các môn chuyên tại Trại hè Hùng Vương. Tại kì thi THPT quốc gia có 83 học sinh có tổ hợp điểm ba môn xét tuyển đại học đạt trên 24 điểm, 1 em đạt trên 27 điểm, nhiều học sinh trúng tuyển các trường đại học tốp đầu trong nước như các trường đại học Dược HN, Y HN, Ngoại thương, Quân y…
      - Công tác rèn luyện sức khỏe, thẩm mỹ, hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo, thiện nguyện được nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục học sinh… Năm học vừa quà nhà trường cũng đã tích cực mời các diễn giả, các nhà hoạt động đến giảng dạy, nói chuyện truyền động lực và cảm hứng cho các em học sinh. Nhiều hoạt động đã để lại những ấn tượng và trải nghiệm sâu sắc trong lòng các em học sinh. Minh chứng cho kết quả đạt được từ các hoạt động sáng tạo trải nghiệm của học sinh chính là việc các em học sinh trong năm học vừa qua đã hoàn toàn chủ động tổ chức các hoạt động lớn như Hội thi Tranh biện, hội chợ học sinh, hai đêm diễn của các câu lạc bộ văn nghệ, truyền thông tại sân khấu quảng trường Tượng đài chiến tháng, giải thi đấu giữa các đội nhảy của học sinh trong khi vực thành phố Điện Biên Phủ, ngày hội chia tay các anh chị học sinh lớp 12, chương trình tiếp sức mùa thi và đặc biệt là chương trình chào đón tân học sinh lớp 10 vô cùng đặc sắc trong những ngày vừa qua.
      - Ghi nhận những kết quả đó tập thể nhà trường và nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh đã được các cấp khen tặng. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, nhà trường tiếp tục có những học trò xuất sắc được xét trao nhiều học bổng như học bổng Toán học của Viện nghiên cứu cao cấp toán, học bổng Odon Vallet…
3.4 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
      a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
      - Không đạt chỉ tiêu:
      + Đối với CBGVCNV: 100% tham gia đăng ký thi đua; xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp CBGVCNV: Xuất sắc 49/74 chiếm 66% (giảm 14%), 24 Khá chiếm tỉ lệ 32%.
      + Xếp loại viên chức: Xuất sắc 37/84 chiếm 44%, 43/84 Tốt (chiếm 51%), Hoàn thành 02. Không xếp loại 02.
      + Đối với học sinh: 100% hạnh kiểm Khá Tốt (sau khi đã chuyển trường học sinh không đạt kiều kiện).
      b. Công tác tổ chức và thi đua, khen thưởng
      - Đạt chỉ tiêu: Danh hiệu thi đua cá nhân: 81 Lao động Tiên tiến trong đó có 12CSTĐ cấp cơ sở (chỉ tiêu 13); 3 bằng khen của UBND tỉnh, 01 bằng khen của Bộ dành cho giáo viên thi đua cuối năm; trên 20 bằng khen các loại; 04 giấy khen của Sở GD&ĐT; 01 giấy khen của Công đoàn ngành. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến Xuất sắc, đang đề nghị 03 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
      - Chưa đạt: 02 CSTĐ cấp tỉnh
      c. Công tác chuyên môn giảng dạy và học tập
      - Đạt chỉ tiêu:
      + Giáo viên: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 2 lần/năm. Trong năm học đã dự giờ được 140 tiết của 69 giáo viên trong đó 28 tiết dự giờ giúp đỡ giáo viên mới, 20 tiết dạy mẫu để toàn trường đến dự, 73 tiết để xếp loại giáo viên, 19 tiết dạy của giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Kết quả xếp loại chuyên môn của giáo viên 63/67 đạt loại Giỏi (vượt 8%) trong đó (34 giáo viên Giỏi cấp tỉnh, 31 đạt loại Giỏi cấp trường, 04 đạt loại Khá). Kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn 65/69 bộ hồ sơ đạt loại Tốt, 04 đạt loại Khá, 02 loại TB
      + Học sinh: Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi 98,23% (vượt 1,78%); Tốt nghiệp THPT 100%; có 497 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (dưới chỉ tiêu 03 lượt); trên 99% học sinh lớp 12 đỗ đại học.
      - Chưa đạt chỉ tiêu:
      Đối với giáo viên:
      + 100% thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chuẩn bị bài soạn, đồ dùng giảng dạy, đảm bảo giờ giấc lên lớp: vẫn có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn
      + 100% giáo viên thực hiện một chuyên đề đổi mới PPGD: chỉ có 45 giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm chiếm 61%.
      + Giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn KHTN chưa thực hiện tiết dạy bằng tiếng Anh (Vật lý 01, Toán 04).
      + Các phó hiệu trưởng phụ trách các tổ chuyên môn dự giờ đột xuất tối thiểu 2 lượt/giáo viên/năm tại tổ chuyên môn mình phụ trách.
      Đối với học sinh: có 17 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (giảm 3 em so với chỉ tiêu).
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
      Nhiệm vụ trọng tâm: Năm học 2019- 2020 là năm học với chủ đề “Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thay đổi để đón nhận thử thách”. Tăng cường các công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống nhà trường cho CBGV, HS; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt giáo dục, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động; chuẩn bị và tổ chức thành công Trại hè Hùng vương lần thứ XVI; tích cực chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới. Toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
      - Thứ nhất, tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục “Trung thực, trách nhiệm và thân thiện” mà ở đó các em học sinh được sáng tạo, trải nghiệm trong học tập, được sống trong tình yêu thương và xác định được rõ trách nhiệm với bản thân, mái trường, gia đình và xã hội.
      - Thứ hai, đội ngũ quản lý tiếp tục năng động và sáng tạo hơn trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình chuyên; chuẩn bị các điều kiện và bồi dưỡng đội ngũ chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới; đặc biệt, tìm kiếm các cơ hội để cán bộ, giáo viên được học hỏi nâng cao trình độ, nhà trường được tăng cường hội nhập, nghiên cứu khoa học.
      - Thứ ba, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất của người dạy và người học. Với thầy cô, nghiêm túc trong giảng dạy và đánh giá học sinh, ngoài năng lực chuyên môn cần chú trọng các kĩ năng mềm, trau dồi ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ. Với các em học sinh, thực hiện tốt thông điệp năm học của nhà trường với “năm xin, bốn luôn, ba không, hai nhớ và một đừng quên” để hướng tới hội nhập và trở thành công dân toàn cầu, công dân thế hệ 4.0
      - Thứ tư, tích cực tham mưu với sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực để đăng cai thành công Trại hè Hùng vương lần thứ XVI.
      - Thứ năm, tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, các bậc phụ huynh, các thế hệ cựu học sinh cùng chung tay với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
          Những nhiệm vụ cụ thể:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
a. Đối với giáo viên
      Nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’; Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị. đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ;  Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT, ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tiếp tục phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Gắn việc thực hiện các  cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp nhà nước, quy định của ngành và của trường; có ý thức tổ chức kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh; thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của GV THPT nói chung và GV trường THPT Chuyên nói riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định
- Thực hiện kế hoạch số 3700/KH-UBND, ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" và văn bản số 1575/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2016 của sở Giáo dục và Đào tạo; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, thiết thực giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.
         - Nâng cao hơn nữa công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội. Thực hiện tốt quy định văn hoá công sở, xây dựng hình ảnh người CBGVNV trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn lịch sự, mô phạm, trung thực, thân thiện, hợp tác trong giao tiếp ứng xử.    
- Xây dựng phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động thiết thực tìm hiểu lịch sử truyền thống nhà trường, gắn các cuộc thi đua, các hoạt động NGLL của nhà trường với lịch sử, văn hóa, địa lý địa phương và các ngày kỷ niệm lớn trong năm.
Chỉ tiêu: 100% CBGVCNV tham gia đăng ký thi đua và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. Toàn trường có 70% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xếp loại Xuất sắc theo các Chuẩn nghề nghiệp tương ứng, 20% xếp loại Khá. Xếp loại viên chức Xuất sắc 50%, Tốt 50%.
b, Đối với học sinh
Nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật pháp của nhà nước, nhiệm vụ của học sinh; nội quy của nhà trường; ý thức phòng chống gian lận trong thi cử; chấp hành tốt an toàn giao thông, ký cam kết 5 điều không vi phạm và đặc biệt là ghi nhớ, thực hiện tốt thông điệp năm học của nhà trường với “năm xin, bốn luôn, ba không, hai nhớ và một đừng quên”… thi đua xây dựng tập thể học sinh có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, ước mơ, hoài bão cao đẹp;
- Nâng cao hơn nữa công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội
          - Đoàn trường kết hợp với các tổ chuyên môn, GVCN tiếp tục cải tiến nội dung và  hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động  sinh hoạt tập thể, nâng cao hiệu quả giáo dục của giờ sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tìm hiểu lịch sử, địa lý địa phương, đặc biệt là chương trình “Hành trình Điện Biên”... để giáo dục lòng yêu nước, ý thức “Uống nước nhớ nguồn” và đền ơn, đáp nghĩa. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo thiện nguyện, thể thao văn nghệ, các trò chơi dân gian. Tăng cường quản lí học sinh huyện ngoài, học sinh ở nội trú.
Chỉ tiêu: Hạnh kiểm Khá, Tốt 100%.
2. Thực hiện các cuộc vận dộng và phong trào thi đua khen thưởng.
a. Công tác tổ chức
- Ban Giám hiệu: đã được kiện toàn sau 03 năm liên tục thiếu người. Năm học 2019-2020 cơ bản hoán đổi nhiệm vụ công tác của 2 PHT Nguyễn Bích Ngọc và Bùi Thị Anh để các PHT hiểu và nắm vững tất cả các nhiệm vụ trong nhà trường, phát huy thế mạnh công tác của bản thân.
- Hội đồng trường (Thực hiện theo Điều lệ trường THPT)
- Hội đồng TĐKT:
          + Hội đồng TĐKT CBGV: Chủ tịch là HT; Phó CT là Chủ tịch CĐ; Uỷ viên gồm các PHT, Bí thư Đoàn TN, các tổ trưởng.
+ Ban thi đua học sinh: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp là các ủy viên.
+ Hội đồng kỉ luật thực hiện theo Điều lệ trường THPT
- Tổ trưởng chuyên môn: Năm học 2019-2020, sau khi có sự phê duyệt của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, HT nhà trường ra quyết định bổ nhiệm tổ phó các tổ chuyên môn, văn phòng, cụ thể giữ ổn định như năm học 2018-2019 :
          + Tổ Toán: Trần Thị Thanh Thủy, tổ phó Phạm Hoàng Huyên
          + Tổ Vật lí – Công nghệ : Nguyễn Ngọc Thắng, tổ phó Nguyễn Thị Thoa
          + Tổ Hoá: Lương Thị Hồng, tổ phó Nguyễn Hải Yến
          + Tổ Sinh - TD: Nguyễn Minh Nguyệt, tổ phó Nguyễn Thị Tình
          + Tổ Văn: Lê Thị Tuyết, tổ phó Trần Hương Giang
          + Tổ Sử - Địa- GDCD: Nguyễn Thị Nhung, tổ phó Nguyễn Ánh Tuyết
          + Tổ Ngoại ngữ : Nguyễn Hạnh Tuyết, tổ phó Dương Thị Hương
          + Tổ Văn phòng: Nguyễn Thị Vân
- Thư kí: Nguyễn Thị Vân  
- Phụ trách nội trú: Trần Thị Hải Lý
b. Chế độ làm việc: Điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các quy chế gồm: Quy chế dân chủ, Quy chế chuyên môn, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, Quy chế phối hợp Đảng ủy – Nhà trường – Công đoàn – Đoàn thanh niên, Quy chế phối hợp Nhà trường – Ban đại diện CMHS, Quy chế phối hợp Đoàn trường – GVCN – Tổ chuyên môn.
c. Công tác Thi đua, khen thưởng
Mục tiêu, nhiệm vụ: Tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hướng tới đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động trong đợt xét phong tặng năm 2020. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đặc biệt phong trào thi đua Dạy tốt, Học tốt, duy trì và nâng cao hơn nữa thành tích đã đạt được trong năm học 2018-2019.
Phấn đấu: Trường Lao động xuất sắc. Danh hiệu thi đua cá nhân: 90 LĐTT trong đó có 13 CSTĐ cấp cơ sở, 2 CSTĐ cấp tỉnh, 03 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 20 Bằng khen UBND tỉnh và tương đương.
Giải pháp:
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua Dạy tốt, Học tốt trong toàn thể CBGVNV và HS toàn trường theo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 của Sở GD- ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc đánh giá xếp loại CBCC theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại nội dung quyết định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại GV mầm non và GV phổ thông công lập và đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp GV và chuẩn Hiệu trưởng và Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học của bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đoàn trường tiếp tục cải tiến công tác thi đua học sinh theo hướng thiết thực, hiệu quả, có khen thưởng, phê bình rõ ràng; tránh tình trạng nhắc nhở chung chung hoặc xử phạt thiếu tính giáo dục cao.
- Công đoàn kết hợp với chính quyền bám sát các văn bản hướng dẫn thi đua của ngành làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng  được tiến hành thường xuyên, liên tục trên tinh thần dân chủ, khách quan công bằng.
3. Công tác chuyên môn giảng dạy, học tập và bồi dưỡng học sinh giỏi
a. Đối với giáo viên
Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực hoá  hoạt động học tập của học sinh trên cơ sở bám sát Chuẩn kiến thức - kĩ năng của chương trình THPT và chương tình Chuyên sâu của Bộ GD quy định; Thực hiện nghiêm túc Quy định về việc thực hiện nề nếp chuyên môn; nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí và giảng dạy; xây dựng, củng cố nhóm chuyên môn, tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm và thực hiện các chuyên đề, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học được trang bị nâng cao hơn nữa chất lượng HSGQG và thi tuyển sinh Đại học.
- Tích cực theo dõi sát các thay đổi của Bộ GD-ĐT về việc đổi mới các kỳ thi quốc gia, điều chỉnh các kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học để học sinh đáp ứng được các yêu cầu của kỳ thi, đặc biệt phấn đấu nâng cao phổ điểm xét tuyển đại học của học sinh, tăng số lượng học sinh đạt trên 27 điểm.
- Tổ chức tốt kỳ thi GVDG cấp trường, tham gia và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi GVDG cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt kế hoạch Bồi dưỡng HSGQG lớp 12 năm học 2019-2020
- Bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa chương trình THPT và chương trình Chuyên. Đầu tư soạn giảng, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, chú trọng bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng  sáng tạo kiến thức đó học, khéo léo xử lí các tình huống sư phạm, tạo ra hứng thú học tập, khơi gợi ý thức tự học, tự rèn luyện của học sinh.
- Đối với các bộ môn khoa học thực nghiệm phải đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành theo PPCT. Tăng cường ôn luyện nội dung thí nghiệm thực hành cho đội tuyển HSGQG đáp ứng yêu cầu thi thí nghiệm thực hành.
- Tích cực tham gia viết các chuyên đề trong khối các trường THPT chuyên và phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi; viết các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên môn.
- Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để xây dựng môi trường học tập và giao tiếp bằng Tiếng Anh, tích cực thông qua tổ chức Fullbrigh mời giáo viên xuất sắc của Hoa Kỳ hỗ trợ đội ngũ giáo viên trong giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh
- Tăng cường công tác giảng dạy và bồi dưỡng HSG các cấp môn tiếng Anh theo theo định hướng tại văn bản số 1765/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2018 của sở Giáo dục và Đào tạo.
Chỉ tiêu: - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ bài soạn, đồ dùng giảng dạy; đảm bảo giờ giấc ra vào lớp;
- Dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy mỗi giáo viên ít nhất 2 lần/năm. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 2 lần/năm. Xếp loại giảng dạy Giỏi 86%; Khá 14%;
- Trên 30 giáo viên đạt GVDG cấp tỉnh thông qua thi và đặc cách công nhận.
- 100% giáo viên có đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc một sáng kiến kinh nghiệm.
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn KHTN dạy trung bình tối thiểu 3 tiết bằng tiếng Anh/giáo viên/năm.
Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 2418/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/10/2017 của  Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2017.
- Chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch nhà trường định hướng phát triển năng lực học sinh; Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, tổ chức dạy đủ các môn theo quy định, đúng tiến độ chương trình không có hiện tượng cắt xén, dồn ép chương trình; cân đối nội dung dạy học trên lớp, ngoài lớp phù hợp đối tượng học sinh theo hướng tăng cường phẩm chất và năng lực.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương, tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông vào các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho toàn bộ học sinh. Thực hiện nghiêm túc văn bản số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015.
- Tăng cường kiểm tra việc học bài, chuẩn bị bài của học sinh, coi đây là một việc làm thường xuyên, bắt buộc đối với mỗi GV trước khi vào giờ dạy. Khuyến khích sự chuyên cần, tích cực chủ động và ý thức tự học của học sinh. Yêu cầu HS trung thực trong kiểm tra thi cử, chuẩn bị tốt ý thức và kiến thức để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nội dung chương trình và thi tuyển sinh ĐH,CĐ
- Tập trung mọi điều kiện cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt tập trung đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt nhất bồi dưỡng đội tuyển HSGQG, huy động tối đa mọi nguồn xã hội hóa cho đội tuyển.
- Khuyến khích các các bộ môn Toán và KHTN tổ chức dạy học tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM). Coi trọng thí nghiệm thực hành, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, đảm bảo cân đối giữa dạy lí thuyết và rèn kĩ năng. Khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có; làm thêm đồ dùng dạy học cần thiết.
-  Đẩy mạnh hoạt động của công tác khảo thí, xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức kiểm tra, thi trong năm học. Đảm bảo chất lượng đề kiểm tra chính xác, khách quan, phân loại được học sinh, cập nhật được xu hướng đổi mới giáo dục và kiểm tra đánh giá. Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ và Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đưa nội dung ĐMPPDH và KTĐG, PP ôn thi HSGQG, ôn thi ĐH, quy trình biên soạn đề kiểm tra, đề thi theo ma trận... vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn. Chấm trả bài cho học sinh, vào điểm đúng kế hoạch tiến độ, đủ số điểm tối thiểu theo quy định. Phó HT phụ trách chuyên môn cùng tổ giáo vụ định kỳ theo dõi thực hiện kế hoạch kiểm tra, chấm trả bài, vào điểm của giáo viên.
- Hoạt động dự giờ nhằm rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy theo hướng tăng cường năng lực và phẩm chất học sinh. Việc đánh giá giờ dạy thực hiện theo văn bản số 411/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2018 về việc triển khai Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học. Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, ý thức chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các GV dạy cùng bộ môn. Mỗi giáo viên được dự giờ, rút  kinh nhiệm ít nhất 2 lần/năm. GV mới ra trường, mới về trường phải được dự giờ, kiểm tra giáo án ít nhất 01 lần trên tháng.
- Thường xuyên tự học tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, Tiếng Anh, Tin học, phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm làm GVCN, kinh nghiệm ôn thi THPTQG và bồi dưỡng HSG. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
- Tổ chức tốt thao giảng vòng trường và hội thi GVGD cấp trường, tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm ở tổ, nhóm chuyên môn, dự giờ đột xuất. Giám hiệu thường xuyên dự giờ thăm lớp, dự giờ đột xuất giáo viên thuộc tổ chuyên môn đang phụ trách.
- Không ngừng đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia hoạt động NCKH và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học theo hướng dẫn số 3521/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GD&ĐT; số 527/SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2016 của Sở GD&ĐT.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; các các thi năng khiếu theo các chủ đề tháng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của giáo viên và học sinh; tăng cường tính giao lưu giữa các lớp chuyên, khối chuyên và giao lưu thi đấu với học sinh các trường THPT khác trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên,thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm, thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình dạy thêm đã xây dựng, xây dựng nội dung và phương pháp ôn luyện phù hợp, chuẩn bị tốt kiến thức, kĩ năng cần ôn luyện; không thuần tuý giao bài tập cho HS làm; các bài thi thử THPTQG phải bám sát cấu trúc và nội dung đề thi, phải được biên soạn công phu hơn, công tác coi thi, chấm thi phải chặt chẽ, nghiêm túc. Tăng cường quản lí và nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học thêm; ngăn chặn không để tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, dạy thêm học thêm bên ngoài nhà trường. Chỉ duy trì 2 hình thức dạy thêm: dạy theo đăng ký của lớp chính khóa và buổi chiều (buổi 2), dạy theo nhu cầu đăng ký của PHHS ngoài giờ hành chính (buổi 3), dạy theo nội dung ôn thi đại học.
- GVCN sâu sát tình hình lớp, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, ý thức học tập HS, có biện pháp giáo dục kịp thời; thường xuyên phối kết hợp với GV bộ môn, Đoàn trường và gia đình thực hiện những biện pháp có hiệu quả để quản lý và nâng cao chất lượng học tập của HS.
- Tích cực tham gia các hoạt động của hệ thống các trường THPT chuyên khu vực Trung du Miền núi phía Bắc, đặc biệt là các hoạt động viết chuyên đề, ra đề thi đề xuất. Tổ chức đoàn cán bộ giáo viên đi thăm quan, học học kinh nghiệm tổ chức, quản lý và giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tại một số trường THPT chuyên mạnh trong nước.
- Tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn cho giáo viên. Tiếp tục triển khai thục hiện nghiêm túc văn bản số 2337/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn cấp trung học.
- Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến HS về chất lượng giảng dạy và giáo dục của GV qua hình thức phiếu khảo sát.
b. Đối với học sinh
Nhiệm vụ: Phải xác định rõ động cơ, mục đích học tập, rèn luyện. Từ đó, có ý thức tự giác, chuyên cần, tích cực tự học, chủ động đổi mới phương pháp học tập, trung thực trong kiểm tra thi cử, đạt kết quả cao trong các kỳ thi HSG và tuyển sinh ĐH.
- Tăng cường giáo dục ý thức nghiêm túc học tập các môn khoa học xã hội, các HĐNGLL, hướng nghiệp và rèn luyện kĩ năng sống.
- Tích cực tham gia ôn luyện các đội tuyển HSG cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Quyết tâm giành thành tích cao trong các kì thi HSG, thi THPTQG, xét tuyển ĐH.
Chỉ tiêu: Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi trên 98%; Tốt nghiệp 100%; Trên 500 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh; Trên 17 HSGQG; Đạt giải cao nhất tại cuộc thi học sinh NCKHKT cấp tỉnh, có giải cao cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH lên trên 99%.
4. Công tác GDHN, HĐNGLL, dạy nghề, giáo dục KNS và trải nghiệm sáng tạo
- Tích cực cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh và chuẩn bị cho chương trình GDPT mới.
- Tiếp tục phối hợp với TTHN-DN để thực hiện nội dung dạy nghề cho học sinh ngay sau thời gian kết thúc chương trình lớp 11. Chỉ tiêu: 100% học sinh học nghề và thi đạt kết quả được cấp chứng chỉ học nghề.
- Lồng ghép các hoạt động GDHN, GDKNS vào các nội dung giảng dạy và các hoạt động của Đoàn trường trong các buổi sinh hoạt tập thể, của GVCN trong các giờ sinh hoạt lớp.
- Tăng cường quản lý và tạo điều kiện hoạt động cho các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, thiện nguyện, môi trường ... của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh có nhiều sân chơi, trình diễn trong và ngoài nhà trường.
- PHT phụ trách chuyên môn và Đoàn trường xây dựng kế hoạch HĐNGLL, trải nghiệm sáng tạo theo các chủ đề tháng và các ngày lễ ngày kỷ niệm trong tháng, gắn kết nội dung chương trình HĐNGLL với hoạt động trải nghiệm tại Trại hè Hùng vương lần thứ XVI. Phân công các khối lớp chuyên tổ chức các hoạt động theo chủ đề gắn với môn chuyên. Đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục Thể chất  giáo dục giá trị, kĩ năng sống cho học sinh...  nhằm hướng tới mục tiêu GD toàn diện. Tổ chức tốt hội chợ truyền thống của trường và chương trình “Hành trình Điện Biên”.
- Tích cực tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu, trình diễn thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong trường và với các trường THPT, THCS khác trên địa bàn đề tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
5. Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách.
a, Xây dựng đội ngũ
- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và năng lực quản lý của các tổ trưởng chuyên môn, các trưởng đoàn thể đáp ứng các tiêu chuẩn của HT, PHT trường THPT chuyên
- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho giáo viên, tạo điều kiện cho GV giáo viên đi học sau đại học, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về chất lượng GV của Đề án phát triển trường Chuyên giai đoạn 2016-2020 của Bộ GDĐT.
- Tích cực tham gia hoạt động của khối các trường THPT chuyên khu vực Trung du Miền núi phía Bắc, đặc biệt công tác chuẩn bị tổng thể cho Trại hè Hùng vương lần thứ XVI.
- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục Tư tưởng – Chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm và sự tận tuỵ với học sinh. Nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN  trong cán bộ, giáo viên, đặc biệt là GV trẻ. Phấn đấu trong năm học 2019- 2020 kết nạp 2- 3 Đảng viên mới. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, thường xuyên tuyển chọn bổ sung giáo viên có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt; kiên quyết đề nghị thuyên chuyển những GV năng lực giảng dạy TB, ý thức trách nhiệm còn hạn chế.
- Phân công lao động hợp lý tạo điều kiện để CB, GV phát huy được năng lực, sở trường, cống hiến được nhiều cho nhà trường. Đánh giá xếp loại giờ dạy, giáo án, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chính xác, khoa học, tránh tình trạng  nể nang, xuê xoa, dễ dãi.
- Xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của tổ, tránh tình trạng sinh hoạt chuyên môn qua loa, chiếu lệ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ; khuyến khích cán bộ giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nhiệm về giảng dạy và giáo dục, tham gia và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học, khuyến khích sử dụng máy tính xách tay, máy chiếu, phần mềm dạy học, khai thác Internet phục vụ cho giảng dạy.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp của GV hàng năm theo công văn 660/BGDĐT ngày 9/2/2010 của Bộ GDĐT.
b, Chế độ chính sách:
- Tích cực tham mưu với sở giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh xây dựng Quy định về chính sách hỗ trợ học sinh năng khiếu và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cá môn văn hóa cấp quốc gia, trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, tích cực đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động giáo dục mũi nhọn của nhà trường.
- Xây dựng chương trình hành động thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của nhà nước quy định có liên quan đến CBGV, Quy chế chi tiêu nội bộ. Phối hợp với Công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho anh chị em CBGV trong điều kiện cho phép.
- Tích cực tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư xây dựng thêm hệ thống phòng học bộ môn, phòng làm việc và các hạng mục khác phục vụ hoạt động dạy học. Thường xuyên mua sắm, tu bổ CSVC, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học để phục vụ ngày càng tốt hơn cho công việc giảng dạy.
6. Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục
- Phân công một PHT phụ trách công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm túc việc phân công ra đề, duyệt đề, xây dựng thư viện đề, phân công cái kiểm tra, thử nghiệm kiểm tra chung toàn khối tại chung một địa điểm nhà đa năng, kiên quyết xử lý những trường hợp học sinh thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử:
- Thành lập Ban Kiểm định chất lượng Giáo dục do HT trực tiếp làm trưởng ban, các PHT làm phó ban, Thư kí HĐGD, tổ giáo vụ làm công tác thư ký, Uỷ viên là trưởng các đoàn thể, tổ trưởng các tổ CM và VP.
- Phân công một PHT phụ trách việc thực hiện công khai theo quy định Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GDĐT về việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục.
7. Công tác giáo dục thể chất, GDQP-AN, y tế, vệ sinh trường học
- Thực hiện thông tư 02/2018/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục QP-AN trong trường THPT. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT, đảm bảo đúng, đủ nội dung theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đủ số bài kiểm tra và đảm bảo số tiết học theo phân phối chương trình. Về nội dung học lí thuyết: học rải trong học kỳ I năm học 2019-2020; các nội dung học thực hành theo hướng học tập trung, trong thời gian nhất định từ tuần đầu của đầu năm học (không ghép lớp, dồn lớp), có thể dạy thực hành vào các buổi chiều (mỗi buổi không quá 4 tiết).
- Thực hiện linh hoạt kế hoạch giảng dạy môn Thể dục, đưa những nội dung mới, thiết thực vào giảng dạy, loại bỏ những nội dung tác dụng thấp, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn GDQP. Đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy 2 môn học này. Chỉ tiêu 100% học sinh có kết quả học tập môn GDAN-QP đạt từ TB trở lên; trong đó 85% khá, giỏi.
- Thực hiện kế hoạch luyện tập và tham gia tổ chức thường xuyên các môn thi đấu thể thao truyền thống trong trường, tổ chức hoạt động tốt các câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, phấn đấu đưa môn võ Vivonam vào giảng dạy.
- Nhân viên y tế lập sổ theo dõi sức khoẻ cho HS toàn trường, thường xuyên liên hệ và phối hợp tốt với các cơ quan y tế. Thường xuyên có mặt tại cơ quan trong giờ học để kịp thời xử lý những tình huống bất thường về sức khoẻ của học sinh, CBGV. Dự trù thuốc men, dụng cụ sơ cứu, kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc, mua bổ sung kịp thời.
- GVCN thường xuyên giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh chung. Nhân viên văn phòng  phục vụ đầy đủ nước uống đảm bảo vệ sinh cho giáo viên và học sinh.
8. Hoạt động phong trào
- Thành lập Ban Hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ và các hoạt động xã hội, phân công một PHT làm trưởng ban, Bí thư Đoàn trường làm phó ban. Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động thể thao, văn nghệ và các hoạt động xã hội của CBGVCNV và học sinh toàn trường phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện cũng như hưởng ứng các hoạt động phong trào do ngành GD phát động và tổ chức.  
- Tham gia tập luyện và thi đấu dành các thứ hạng cao tại Hội thao truyền thống ngành giáo dục đối với giáo viên, HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XX đối với học sinh. Tiếp tục tổ chức liên hoan tiếng hát nhà giáo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn lần thứ II nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Kết hợp với Công đoàn và Đoàn TN nhà trường tổ chức phong trào văn nghệ  trong giáo viên và học sinh nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn. Đoàn TN cùng với nhóm thể dục cho học sinh chơi và thi đấu các trò chơi dân gian vào thời gian nghỉ giữa giờ buổi sáng. Duy trì hoạt động hội chợ học sinh hàng năm.
- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào thi đua Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Đẩy mạnh việc trồng và chăm sóc bồn hoa cây xanh, xây dựng môi trường cảnh quang xanh sạch đẹp.
9. Cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị, giáo vụ.
- Tích cực tham mưa đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh xây dựng mới thêm nhà lớp học, phòng học đa năng, phòng học bộ môn, nhà xe giáo viên, khu vệ sinh để đáp ứng các yêu cầu dạy và học, mở rộng quy mô nhà trường.
- Quy định rõ ràng nhiệm vụ của từng cá nhân trong tổ VP, đảm bảo phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy và học trong trường. Đặc biệt nâng cao hơn nữa ý thức phục vụ của các nhân viên văn phòng; tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ nhiệm vụ đã được quy định của nhân viên bảo vệ, không để xảy ra việc mất mát tài sản của nhà trường cũng như của HS.
- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp làm trưởng Ban quản lý tài sản, Tổ trưởng tổ văn phòng phụ trách quản lý cơ sở vật chất, phân công một PHT phụ trách nhóm thiết bị quản lý khai thác thiết bị giáo dục, một PHT phụ trách nhóm giáo vụ quản lý hồ sơ chuyên môn.
- Ban quản lý cơ sở vật chất quản lý CSVC của nhà trường, đề xuất biện pháp khai thác, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm hoặc sửa chữa, thay thế, bổ sung khi cần thiết, tiến hành kiểm kê theo định kì, quyết định hình thức bồi thường hoặc xử phạt đối với những trường hợp vi phạm quy định về sử dụng tài sản công.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng thiết bị thí nghiệm, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo. Thực hiện tốt quy định về quản lí, sử dụng tài sản công.
- Tiếp tục phấn đấu tăng thêm quỹ phòng và sử dụng hiệu quả hệ thống phòng làm việc của giáo viên theo mô hình hỗ trợ giáo viên tăng chất lượng, hiệu quả làm việc tại trường để giảm áp lực làm việc tại nhà theo văn bản 1360/SGDĐT-GDTrH, ngày 26/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
10. Kiểm tra nội bộ
- Thực hiện theo văn bản 1757/SGDĐT-TTr ngày 7/9/2018 của sở Giáo dục và  Đào tạo. Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ gồm do HT trực tiếp làm trưởng ban. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, hoạt động của nhà trường (trong đó chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện Quy chế, quy định chuyên môn) theo Quyết định của HT và kế hoạch của các PHT
- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học; phân công lao động; thực hiện quy chế chuyên môn, việc dạy thêm, học thêm; chế độ chính sách của nhà nước; quản lí cơ sở vật chất, tài chính, tài sản….
- Tập trung vào kiểm tra hoạt động của các đoàn thể và việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy và chủ nhiệm theo quy định; các yêu cầu về soạn bài, bảo quản, sử dụng thiết bị  thí nghiệm, thực hành.
11. Công tác tuyển sinh
- Xây dựng sớm kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, tuyên truyền rộng rãi cho HS và phụ huynh những thay đổi về tuyển sinh được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên ban hành kèm theo TT 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đưa học sinh về giao lưu, tuyên truyền về nhà trường tại các trường THCS trọng điểm. Đặc biệt là tuyên truyền về Quy định về chính sách hỗ trợ học sinh năng khiếu và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cá môn văn hóa cấp quốc gia nếu được UBND tỉnh ban hành.
12. Công tác xã hội hoá giáo dục
- Tham gia xây dựng Ban đại diện cha mẹ học sinh, tích cực phối hợp với Ban đại diện CMHS để chung tay xây dựng môi trường giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường. Kết hợp cùng nhân dân, phụ huynh và các lực lượng xã hội khác tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tuyên truyền để nhân dân, phụ huynh hiểu rõ hơn đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra, đánh giá. Vận động nhân dân, phụ huynh và các lực lượng xã hội khác tham gia đóng góp công sức, tiền của  tài trợ thêm cho công tác dạy và học, công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp.
 - Thường xuyên duy trì mối liên hệ giữa nhà trường, GVCN và gia đình để quản lí, giáo dục học sinh một cách kịp thời.
IV. GIẢI PHÁP CƠ BẢN              
1. Quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đề án xây dựng và phát triển hệ thống trường Chuyên trong toàn quốc của Bộ GDĐT, các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, của Sở GDĐT để nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, nhân viên.
2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM trong việc việc giáo dục tư tưởng, chính trị và tổ chức các phong trào thi đua của CBGVNV và học sinh.
3. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường đối với học sinh, đặc biệt giáo dục ý thức đạo đức, tính trung thực, lòng thiện nguyện.
4. Phân công công tác của BGH hợp lý, khoa học, phát huy thế mạnh của cá nhân trong từng lĩnh vực cụ thể. Yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả ở các lĩnh vực công tác được giao.
5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể đã trình bày ở trên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành kế hoạch năm học.
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, điều chỉnh kế hoạch dạy học tổng thể và các môn học phù hợp với thực tế.
7. Tích cực bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tích cực tham gia hoạt động của khối các trường THPT chuyên và thăm quan học tập kinh nghiệm tại các trường THPT chuyên trọng điểm.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 (đã ký) 
Phạm Hồng Phong
 
                                                                                    
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TKB KHOA BIỂU ONLINE 2023-2024
LỊCH BÁO GIẢNG ONLINE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây